Glava

OGLASI

paparica

oglasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oglaševanje


Oglašujte na edini specializirani spletni strani o prehrani dojenčkov in malčkov www.paparica.si!


MERE IN PROSTOR SPLETNIH OGLASOV

Na spletni strani www.paparica.si je možno objaviti oglas dveh velikosti: velikost 1 (135 × 135 px) in velikost 2 (538 × 62 px). Cena oglaševanja pa je odvisna od rubrik, v katerih se oglas pojavlja in njegove velikosti.

Prostor A:

Prostor B:

Prostor C:

Prostor D:

Prostor E:

Prostor F:

Prostor G:

 

CENIK OGLASNEGA PROSTORA

Velikost 1 (135 × 135 px)

Prostor
1 leto
6 mesecev
3 meseci
1 mesec
A
600 €
400 €
200 €
70 €
B
450 €
250 €
140 €
50 €
C
350 €
200 €
130 €
40 €
D
250 €
150 €
100 €
35 €
E
200 €
120 €
80 €
30 €
F
150 €
90 €
60 €
25 €
G
100 €
60 €
40 €
20 €

Velikost 2 (538 × 62 px)

Prostor
1 leto
6 mesecev
3 meseci
A
300 €
180 €
100 €
B
250 €
150 €
90 €

V ceni ni vštet DDV.

* Vsak dodaten px v višino stane 4 € (možno samo pri velikosti 1).


SPLOŠNI POGOJI ZA OGLAŠEVANJE NA PAPARICA.SI
Oglasi na spletni strani www.paparica.si, morajo ustrezati splošnim pogojem oglaševanja. Www.paparica.si si pridržuje pravico, da zavrne naročnikov oglas, če meni, da je to nujno zaradi spoštovanja splošnih pogojev in veljavne zakonodaje (če oceni, da je oglas nezakonit, zavajajoč, škodljiv). O svoji odločitvi obvesti naročnika oglasa in mu navede razloge za zavrnitev oglasa.
Www.paparica.si ne prevzema odgovornosti za vsebino oglasov. Objavljeni oglas ne pomeni, da se www.paparica.si strinja z njegovo vsebino in/ali ponudbo naročnika oglasa.

Naročnik oglasa (oglaševalec) odgovarja za.:

Naročnik oglasa (oglaševalec) se zavezuje, da bo www.paparica.si povrnil vso škodo, ki bo nastala zaradi zahtevkov tretjih oseb.

 

Pogoji oglaševanja na spletni strani www.paparica.si

Za posamezna vsebinska področja velja zakonodaja, ki neposredno ureja oglaševanje teh področij, npr. oglaševanja alkoholnih pijač, tobačnih izdelkov, zdravil in drugo.

 

Spletna stran www.paparica.si zagotavlja naročniku:


PLAČILNI POGOJI
Www.paparica.si bo naročniku poslala račun z rokom plačila 30 dni od izstavitve. Za zamujena plačila bo naročniku zaračunala zamudne obresti v skladu z zakonom.