Glava

OGLASI

paparica

 

 

 

 

 

 

Količina in tipnost

Slovenščina še ne premore izraza za tisto lastnost hrane, ki se odpira otipu. Poimenujmo jo torej konsistenca oz. tipnost.

Količino hrane prilagajamo starostni stopnji doječka ali malčka, upoštevajoč individualne razlike.