Glava

OGLASI

 

 

oglasi

 

 

 

 

 

TESTI

 

Smučišče Stari vrhgrebljica

 

 


Lokacija

4

oddaljenost od večjih mest   5
umeščenost smučišča glede na naravne danosti (sončna lega, obdanost z gozdovi, razgled) 5
Lega smučišča: srednjegorsko 5
dostopnost (cesta, železnica) 5
parkirišča 4
urejene poti za hojo 1
oznake za dostop 4

 

 

Organiziranost in urejenost

cena       4
informacije 4

odnos zaposlenih

5
sanitarije 1
počivališča 2

 

 

Proge

4

urejenost prog  4
raznolikost prog 3
dnevna smuka 5
nočna smuka 5
označenost prog 3

 


Prilagojenost otrokom

4,2

primernost smučarskih naprav za najmlajše 5
primernost smučarskih naprav za starejše otroke 4
primerna dostopnost 4
varovanje otrok 3
pomoč pri uporabi smučarskih naprav 5

 


Varnost na smučišču

4,2

prisotnost reševalcev na smučišču 5
zaščitne ograje, varnost naprav, opozorila, kjer je nevarno  3
pomoč zaposlenih (npr. če se otrok izgubi) 4
opozorila, namenjena ljudem, ki ne upoštevajo pravil 4
nadzor nad smučarji in smučarskimi napravami 5

  


 


Dodatna ponudba

3,8

hrana in pijača 5
prostor za počitek  1
namestitev/prenočišča 5
razna tekmovanja 4
šola smučanja 5
sankanje 5
deskanje 4
tek na smučeh  
izposoja smučarske opreme 5

 

 

Prilagojenost otrokom

2

otroške naprave (tekoči trak, vlečnice) 4
sankališče za otroke 5
prisotnost učitelja smučanja  
izbor otrokom prilagojene hrane  
druge športne površine za otroke  
otroški vrtec, otroško varstvo 3
otrokom prilagojene sanitarije  
izposoja športne opreme za otroke 4